Judit i Àfrica

19 de juliol – 19 d’agost

Seguim amb els cursos d’anglès i espanyol. El nombre d’alumnes ha pujat.

Preparem els ordinadors que hem aconseguit per a poder-los utilitzar a l’associació (windows en francès, antivirus, etc).

El dia 27 arriba un nou voluntari, el Gerard. Com que ara els nens sords no van a l’escola, li proposo organitzar activitats per fer amb ells cada matí (escriure, càlcul, dibuixar, etc).

Visitem l’hospital Paul VI i coneixem l’ortopedista Françoise Kompaoré, que visita els nens de l’associació regularment. Reparem els aparells per caminar de Madina perquè tenen algunes betes trencades.

També visitem l’escola on anirà a partir del setembre Madina (a càrrec de CCONG). Parlem amb el director per demanar que l’acceptin (Madina no camina i de moment no es pot desplaçar de manera independent). Aconseguim negociar el preu, que ens rebaixen de 45000F a 35000F, però ens demanen que li aconseguim una cadira de rodes perquè guanyi independència.

El dia 6 d’agost arriben Maite i Mikel. Maite ha estudiat educació especial i treballa amb els nens. Mikel ajuda a Seidou al taller de fusteria.

Demano a Malik que em faci classes de mooré.

Convoquem reunió de Bureau, que té lloc el dia 13 d’agost. Els temes que tractem a la reunió són els següents:

 • Classes d’informàtica per adults: horaris i número de participants

 • Classes d’informàtica per a nens sords
 • Tallers diversos per a nens sords

 • Material hospitalari portat des d’Espanya: entreguem a l’associació inventari de tot el que tenim perquè decideixin on ho volen portar.

 • Farmaciola de l’associació: donem una farmaciola amb termòmetre, paracetamol, ibuprofeno i antibiòtics per tenir a l’associació. La deixem tancada amb candau per poder controlar el que prenen.

 • Proposem la creació d’una cantina i després de molt de debat es decideix que és una bona idea. Se’n farà càrrec Nadine Ouédraogo. Li deman un llistat de tot el que es necessitarà per posar-la en marxa.

 • Com que m’encanta la manera d’ensenyar de Malik i ara que em fa classes a mi sé que sap ensenyar i que sap del que parla proposo a l’associació començar un curs d’alfabetització en mooré i curs un d’alfabetització en francès: els engegarem de cara a setembre i Malik en serà el professor. Els participants podran dinar gratuïtament a l’associació.

 • Insistim en la importància de buscar un local on poder traslladar-se. Els presentem dues opcions que hem trobat perquè les valorin: un terreny per edificar i un terreny ja edificat. Els membres del Bureau veuen la importància de trobar un lloc abans que ens facin fora definitivament del local on estem ara i es comprometen a buscar activament.

 • Proposem la possibilitat de comercialitzar a Espanya productes fets a l’associació (roba, bosses, moneders, figures de fusta, etc). Els voluntaris que van venint podrien fer de mediadors i portar-los cap allà a la tornada.

 • Els membres del Bureau ens demanen suport per redissenyar el carnet de membre i poder-ne fer de nous per a tots els membres que no en tenen.

 • Parlem de la possibilitat de refer el web de l’associació per donar-li més sortida a Europa, però amb els mitjans d’aquí serà difícil fe-ho: hi ha cybers amb Internet, però la connexió és extremadament lenta (quan funciona).

 • Decidim fer una reunió amb els pares dels nens sords per demanar-los que s’impliquin en la seva educació. Com que l’associació els paga l’escolarització, alguns pares se n’han desentès. Es decideix que l’associació només seguirà pagant l’escola dels nens si els pares s’hi involucren en la mesura del possible.

Pel que fa a les cures:

 • Deixem de treballar amb Saidou per la seva falta d’implicació (a vegades no ve a fer-se les cures, i quan ve, ve sense dutxar-se, amb la qual cosa les cures que li fem resulten només en una pèrdua de material). Li oferim seguir si ell hi posa de la seva part.

 • Deixem de tractar també la mossegada de serp ja que està empitjorant i jo no sóc infermera. Em demana de mirar la possibilitat d’ajudar-la a amputar la cama, ja que fa 20 anys que conviu amb la ferida i cap dels tractaments que ha provat han aconseguit curar-li.

 • Seguim amb la noia de les cremades i les infeccions al cul, que segueixen millorant.

Referent al funcionament de la cantina:

 • Nadine i Rosalie s’encarreguen de comprar el material necessari per engegar-la. Calculem que tot plegat pujarà uns 150.000F.

 • Els menjars dels alumnes del curs de mooré i de francès es pagaran a Nadine a 200F/plat.

Posted in Memòries by judit on August 19th, 2011 at 14:12.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply